Ledenvergadering fusie KVAN en BRAIN

26 november 2020
De leden van de vereniging KVAN en van de vereniging BRAIN zullen op maandag 7 december aanstaande besluiten over het voorstel beide verenigingen te fuseren. Door corona zal dit een digitale vergadering worden, maar de besturen hopen toch dat veel leden zullen participeren in deze belangrijke bijeenkomst. Alle leden van beide verenigingen hebben hiertoe een uitnodiging ontvangen.

Op de ledenvergaderingen in september 2020 is, naar aanleiding van het advies van de commissie Fusie, uitgebreid stilgestaan bij het voornemen tot fusie. Het grote merendeel van de leden gaf toen aan de meerwaarde van de fusie te zien.
In de afgelopen weken is er nog contact geweest tussen de redactie van het Archievenblad en de besturen. De zorgen die leefden bij de redactie zijn door de besturen weggenomen door met aanvullende voorstellen te komen. Deze zijn inmiddels aan de leden gecommuniceerd.

 

Start met inhoudelijke bijdrage: Roel Bekker

Het was de bedoeling om op 7 december een uitgebreide ontmoetingsdag te organiseren. Dat gaat helaas niet door, maar het inhoudelijk programma wordt wel online voortgezet. Dit betekent dat er om 10.00 uur wordt gestart met een korte beschouwing door Roel Bekker, die daarna in gesprek gaat met de voorzitter van KVAN/BRAIN.
Roel Bekker bespreekt de historische ontwikkeling van informatiebeheer, gezien door de ogen van een relatieve buitenstaander. Verder gaat hij in op de positie van het archiefwezen, die  volgens hem niet prominent genoeg is en ook ondergewaardeerd. Tot slot zal hij suggesties geven;  zowel voor de archiefsector zelf als voor de organisatie van het archiefbestel. 
Roel Bekker was onder andere partner bij Twijnstra Gudde en secretaris-generaal bij de Rijksoverheid, laatstelijk van 2007-2010 bij het programma Vernieuwing Rijksdienst. Van 2008 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden.

01%20web_1.JPG

Roel Bekker (foto privéarchief)