Ketelaarlezing 2021 op 22 november (hybride) door Renske Leijten

30 september 2021
De Ketelaarlezing 2021 zal dit jaar gehouden worden door SP kamerlid Renske Leijten. De Ketelaarlezing is in 2002 ingesteld door het Nationaal Archief bij het afscheid van prof. dr. F.C.J. Ketelaar (algemene rijksarchivaris van 1989 tot 1997). De Ketelaarlezing concentreert zich op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op ethische en technische concepten van archivering met een impact op de samenleving. De Ketelaarlezing wordt georganiseerd in samenwerking met KVAN (www.kvan.nl)

Renske Leijten was lid van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Zij heeft ervaren hoe een tekortschietende informatiehuishouding een obstakel is voor effectieve controle door de Tweede Kamer en het functioneren van onze parlementaire democratie. 

Nog belangrijker: burgers zijn gedupeerd door ondoorgrondelijke regels en geautomatiseerde besluitvorming. Ondanks de schokgolf die dit teweeg gebracht heeft, wordt compensatie tot op de dag vandaag belemmerd door problemen met de informatiehuishouding. Renske Leijten zal op dit en andere aspecten ingaan. Daarmee verkent de Ketelaarlezing, zoals ieder jaar, de raakvlakken van ons vakgebied met maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen. 

Na afloop is er gelegenheid tot discussie, afgerond door een borrel.

De Ketelaarlezing wordt georganiseerd door het Nationaal Archief en de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland (KVAN)

Voor uw agenda: Maandag 22 november 16.00 – 18.30 op het Nationaal Archief (direct naast Den Haag CS).

Aanmelden

 

Renske%20Leijten.jpg
Renske Leijten