Kennisplatform Educatie & Presentatie van start

7 december 2018
Medewerkers archiefeducatie en presentatie slaan onder de paraplu van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) de handen ineen om archieven en mensen vanaf een vroeg stadium met elkaar te verbinden. Want als je op jonge leeftijd al kennis maakt met archieven en gedurende je schoolloopbaan regelmatig aan de slag gaat met archiefbronnen, word je je ervan bewust wat archieven zijn. En wat je er mee kunt. In dat bewustwordingsproces spelen educatie en presentatie een belangrijke rol.

Het doel van het kennisplatform Educatie & Presentatie is het vergroten van de kwaliteit van archiefeducatie en presentatie door middel van samenwerking, kennisdeling en professionalisering. De toenemende digitalisering maakt samenwerking gemakkelijker en effectiever. Samenwerking is ook noodzakelijk om op een effectieve manier verschillende doelgroepen te bereiken. Via KIA kunnen de medewerkers van archiefdiensten die educatie en/of presentatie tot taak hebben gemakkelijk contact met elkaar zoeken, kennis delen, samenwerken en actie ondernemen om professionalisering te vergroten. Voor 2018-2019 hebben we een werkplan geschreven.

De speerpunten zijn:

  • positionering van educatie en presentatie binnen archiefdiensten
  • kennisdeling
  • intervisie
  • samenwerking

Startbijeenkomst

Het kennisplatform Educatie & Presentatie is gestart met een kerngroep van 7 leden, inclusief de aanjager. Inmiddels is de aanjagersrol een duobaan geworden, zoals dat ook bij sommige andere kennisplatforms het geval is.

Een voorbereidingsgroep organiseert de officiële startbijeenkomst van het kennisplatform. Naar verwachting vindt deze bijeenkomst in de eerste helft van 2019 plaats. Hou hiervoor de website van KIA in de gaten: kia@pleio.nl. Om op het kennisplatform Educatie en Presentatie zelf te komen, kun je je vrijblijvend aanmelden.