Kamer kritisch over modernisering Archiefwet

21 september 2018
De vaste kamercommissie OCW heeft minister Slob overstelpt met kritische vragen over de voorgenomen herziening van de Archiefwet 1995. De kamerleden onderschrijven het belang en de urgentie van goed beheer van (digitale) overheidsinformatie en denken actief met de minister mee over wat daar allemaal bij komt kijken. Antwoorden heeft de minister vooralsnog niet gegeven.

De commissie heeft zich, blijkens het verslag van het schriftelijk overleg met de minister, goed verdiept in de problematiek van de hedendaagse overheidsinformatievoorziening. Ze dringen aan op een goede analyse van de problemen die aan het licht zijn gekomen in het kader van Archief 2020. Ook pleiten zij voor onderzoek naar ervaringen in het buitenland met bijvoorbeeld de certificering van e-depotvoorzieningen en een korte overbrengingstermijn zoals Slob die voor Nederland beoogt. Ook vragen ze de minister om zich uit te spreken over de manier waarop de herziening van de Archiefwet zich verhoudt tot het initatiefvoorstel Wet open overheid (WOO).

Oog voor kwetsbaarheden

De commissie heeft oog voor de kwetsbaarheid van het overheidsgeheugen uit de overgangsperiode van papier naar digitaal en voor de kosten die verantwoorde archivering van de neerslag uit die periode met zich mee kan brengen. Ook onderkennen zij dat de verkorting van de overbrengingstermijn mogelijk leidt tot het afwentelen van beheerskosten op de archiefdiensten. In dat verband dringen zij aan op deugdelijke afspraken daarover door Rijk en decentrale overheden.

In gesprek met Slob

De besturen van KVAN/BRAIN willen snel met minister Slob in gesprek over de modernisering van de Archiefwet en over andere kwesties, zoals het archiefbestel en de samenhang tussen het archiefbeleid en het erfgoedbeleid, waar minister Van Engelshoven voor verantwoordelijk is.