Jac Lemmens nieuwe gemeentearchivaris Roermond

11 februari 2021
Met ingang van 1 januari is Jac Lemmens de nieuwe gemeentearchivaris van Roermond. Zijn voorganger Hans van de Mortel is nog tot eind maart werkzaam bij het archief voor een soepele overdracht en gaat daarna met pensioen.

Jac is al twaalf jaar lang gemeentearchivaris van Weert en begon ooit zijn archiefcarrière bij het gemeentearchief Roermond (1990-1991), toen Gijs van Bree daar nog gemeentearchivaris was. Jac combineert vanaf nu deze twee functies. Komt hiermee een eind aan de eeuwenoude rivaliteit tussen Roermond en Weert? 

Conflict

Immers al in 1485 leverde de adellijke families Van de Marck (Roermond) slag met de familie Van Horne (Weert) bij Tungelroy. Er vielen vele doden en ruim een eeuw na dato werden de doden bij Halfvasten nog steeds herdacht met een ommegang rond de Martinuskerk te Weert. In 1789 kwamen 630 Weertenaren verhaal halen in Roermond en gijzelden drie leden van het Hof van Gelre. Het Hof had de gemene gronden toebedeeld aan de heren van Chimay, terwijl dit altijd voor algemeen gebruik was geweest van de burgers van Weert. De rechters werden ontvoerd en naar Brussel gebracht. Uiteindelijk liep dit af met een sisser en keerden de regenten ongedeerd terug naar Roermond.

Krachtenbundeling

Anno 2021 is het de hoogste tijd om een streep te zetten onder de animositeit tussen deze twee steden van het voormalig Overkwartier van Gelre. De intensievere samenwerking tussen de twee archiefdiensten moet zorgen voor een krachtenbundeling, waardoor efficiënter omgegaan kan worden met de inzet van mensen en middelen.

poging%202_0.png
Jac. Lemmens (foto privéarchief)

Jac. Lemmens (foto privéarchief)