Inventarisatie ervaringskennis vervroegd overbrengen

7 februari 2019
In vervolg op de Kamerbrief van 11 juni 2018 over de wijziging van de Archiefwet en de uitvoering van de motie Segers, heeft de directie Media en Creatieve Industrie van het Ministerie van OCW een overheidsbrede inventarisatie uit laten voeren naar de bestaande ervaringskennis op het gebied van overbrenging van digitale overheidsinformatie naar archiefbewaarplaatsen (e-depots) in de zin van de Archiefwet.

De inventarisatie is bedoeld als basis voor het gesprek met de rijksoverheid en decentrale overheden over het uitvoeren van ervaringsprojecten of andere manieren om digitale overbrenging te stimuleren.
De inventarisatie onderschrijft de eerdere bevindingen van onder meer ICTU, de Erfgoedinspectie en onderzoeksbureau Panteia dat de praktijkervaringen met vervroegd digitaal overbrengen nog beperkt zijn. 

Lessons Learned:

  • Voorbereidingen zijn intensief
  • Raadpleegmogelijkheden vormen op dit moment een knelpunt
  • Zorgdragers willen het liefst één inzage-regime, aansluitend op Baseline Informatiehuishouding Rijk
  • Een goede voorbereiding is het halve werk
  • Begin pragmatisch
  • Investeren in informatiebeheer loont

Het hele rapport vind je bij het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding