Implementatiewet auteursrecht naar Tweede Kamer

28 mei 2020
Op 11 mei is het implementatiewetsvoorstel ‘Richtlijn auteursrecht’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van een strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt.

Het doel van de richtlijn is om tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd.

Het wetsvoorstel wordt nu eerst besproken in de Kamercommissie Veiligheid en Justitie. OCW zal op basis van dit wetsvoorstel twee stakeholderdialogen houden. De Werkgroep Auteursrecht houdt de vinger aan de pols.