Hoe de rijksoverheid wil omgaan met informatie

14 mei 2020
Op 21 april jl. verscheen het rapport Future Lab. De informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Daarin wordt uitgelegd hoe de rijksoverheid informatie wil gebruiken, nu en in de toekomst. Uitgaande van wat de samenleving van een digitale overheid mag verwachten, stelt het rapport kaders en formuleert het richtingen waarin de informatiehuishouding binnen de overheid zich verder gaat ontwikkelen.

Download het rapport

De sectie Bedrijfsmatig Archiveren benadrukt het belang van dit rapport voor alle leden. Niet alleen vanwege de vele raakvlakken en relaties van private organisaties met de overheid, ook omdat het rapport een aantal zaken aankaart waar elke (lagere) publieke of private organisatie in de komende jaren mee aan de slag zal moeten. Concreet wijst de sectie in dat kader op de hoofdstukken ‘Toekomstige context’ (1.1) en ‘Transitiepaden’ (4.2).

 

03_0.jpg

Future Lab

Het project Future Lab verkent hoe de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid. Door hier kennis van te nemen, kunnen organisaties alvast voorsorteren en voorkomen straks voor verrassingen te staan. 
In de e-zine iBestuur Future Lab zijn vooral de onderdelen ‘De kunst van het weggooien – Onderzoek naar de criteria van een goede, digitale huishouding’ (04) en ‘Van waarheid naar waarheidsvinding – In het digitale debat heeft de waarheid het zwaar te verduren’ (06) van belang. Ook Marleen Stikker, keynotespreker tijdens de Archiefdagen 2019, komt aan het woord middels een column.

Meer weten?

De sectie Bedrijfsmatig Archiveren volgt de wereld van het bedrijfsmatig omgaan met archieven, data en informatie op de voet. Volg de nieuwsbrief van KVAN/BRAIN voor actuele ontwikkelingen en nieuws rondom de sectie. Neem bij vragen of suggesties contact op via info@kvanbrain.nl.

Meer over Future Lab