Handreiking tekst- en datamining

25 maart 2021
De aanpassingen op de Auteurswet die op 7 juni 2021 van kracht worden, bevatten twee nieuwe uitzonderingen rondom tekst- en datamining. Deze beperkingen zorgen ervoor dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht en aanverwante rechten wanneer je kopieën maakt van tekst en gegevens die je gebruikt voor je onderzoek.

De uitzonderingen zijn ontstaan omdat er een rechtsonzekerheid was rondom tekst- en datamining. Een van de vuistregels van het auteursrecht is dat je altijd toestemming nodig hebt voordat je iets kopieert, tenzij daar een uitzondering voor is. De huidige auteurswet en aanverwante rechten voorzagen niet in een uitzondering die het breed kunnen kopiëren, bewaren, en analyseren van digitale informatie toestond. Hierdoor ontstond een rechtsonzekerheid over deze relatief nieuwe trend. Benieuwd wat deze uitzonderingen precies inhouden? Maarten Zeinstra, coördinator auteursrecht KVAN, legt het uit. 

Lees verder

Maarten%20Zienstra_rond.png
Maarten Zeinstra (foto Kim Krijnen).