Handreiking anderhalvemetersamenleving

14 mei 2020
De anderhalvemetermaatschappij wordt het ‘nieuwe normaal’. Hoe kunnen archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen hun werk doen?

01_afbeelding.png

Om die vraag te beantwoorden is de Handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de archiefsector ontwikkeld. Dit is een generieke richtlijn voor archiefinstellingen om de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers binnen archiefinstellingen een veilige omgeving te kunnen bieden. Iedere instelling kan de richtlijn zelf vertalen naar de eigen situatie. De handreiking is tot stand gekomen dankzij de input van leden van KVAN en BRAIN.
De handreiking is door KVAN/BRAIN aangeboden aan het ministerie van OCW. Het ministerie heeft daar positief op gereageerd: goede actie, sluit aan bij bibliotheeksector. Er is afgesproken dat iedere archiefinstelling, in overleg met de overkoepelende organisatie c.q. het bestuur, afstemt over het moment van opening. De handreiking kan bij openstelling dienen als een praktisch handvat voor de vertaalslag naar de eigen situatie. Uiteraard gelden dan ook de eigen protocollen van de overkoepelende organisatie.

Download de handreiking