Eerste Kamer stemt 5 oktober over de WOO

30 september 2021
Op 28 september heeft de Eerste Kamer over het wetsvoorstel WOO gesproken met de initiatiefnemers en de minister van BZK. De Kamer had wat zorgen over de uitvoerbaarheid en over het effect van de wet op het handelen van ambtenaren. Gaat deze wet werkelijk bijdragen aan een cultuurverandering in het openbaar bestuur op het punt van transparantie? Daar verschilden de meningen over. De Eerste Kamer stemt 5 oktober over het wetsvoorstel.