De gezinskaarten mogen onder voorwaarden online

25 juni 2019

De risicoanalyse, die de werkgroep AVG in opdracht van KVAN/BRAIN heeft uitgevoerd op de gezinskaarten 1920-1939, wijst uit dat deze kaarten onder voorwaarden online gezet kunnen worden. Het gaat om een combinatie van vijf maatregelen, die elk afzonderlijk niet voldoende zijn, maar gezamenlijk wel, om de risico's voor de privacy voldoende te verminderen.

De risicoanalyse, die de werkgroep AVG in opdracht van KVAN/BRAIN heeft uitgevoerd op de gezinskaarten 1920-1939, wijst uit dat deze kaarten onder voorwaarden online gezet kunnen worden. Het gaat om een combinatie van vijf maatregelen, die elk afzonderlijk niet voldoende zijn, maar gezamenlijk wel, om de risico's voor de privacy voldoende te verminderen.

Vrijdag 21 juni is tijdens het overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens gebleken, dat de toezichthouder dit een goed model risico-analyse vindt. Wij roepen alle vakgenoten op, het model te gebruiken ook voor andere bestanden dan de gezinskaarten, en hun ervaringen te delen op KIA.

Model risicoanalyse gezinskaarten