Archivering chatberichten

6 november 2019
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 de uitspraak gedaan dat sms- en Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, als het om zakelijke berichten gaat.

Dit geldt voor berichten op zakelijke en op privé telefoons. Eerder was al bekend dat berichtenapps als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 gelden. Bij gemeenten is behoefte aan een werkprotocol/handelingsperspectief. Door het Rijk (OCW, BZK en het NA) worden werkwijzen en richtlijnen ontwikkeld.

VNG Beleid en VNG Realisatie gaan samen met leden van de Adviescommissie Archieven en een aantal gemeenten aan tafel om de verschillende invalshoeken te vatten in een werkprotocol dat nog dit jaar in permanent Beta bekend wordt gemaakt. Dit zal over een jaar worden geëvalueerd op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Gemeenten die experimenteren zullen worden uitgenodigd hun werkwijze te delen en zo nodig zal opschaling plaatsvinden.

Het werkprotocol zal nog dit jaar worden gepubliceerd als permanente Beta.