S@P

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) geeft publicaties uit over archiveren, het archiefwezen en de archiefwetenschap. Sinds 2012 worden de meeste publicaties kosteloos online aangeboden.

Oorspronkelijk opgericht in de jaren ’70, maakte S@P in 1999 op initiatief van de KVAN een doorstart. De stichting kreeg als doelstelling mee ‘het (doen) uitgeven en het stimuleren van het uitgeven van publicaties, die betrekking hebben op- en van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschappen. 

SAP-logo

Publicaties

De serie Jaarboeken is gestart in 1999. De Jaarboeken bevatten artikelen die een beeld geven van de (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement; ontwikkelingen die de beide vakgebieden steeds dichter bij elkaar brengen.

De serie Archiefschoolschriften staat onder redactie van de docenten van Archivistiek B-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Ze geven de laatste stand van zaken met betrekking tot een bepaald thema of onderwerp weer. Het zijn inleidende teksten, primair bedoeld om studenten en een breder publiek kennis te laten maken met archivistische onderwerpen.

De reeks Schetsboeken doet verslag van een aantal Archiefateliers: leeromgevingen waarin studenten, docenten en archiefprofessionals gezamenlijk experimenteerden met nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden op het gebied van archieven.

Naast deze reeksen geeft S@P incidenteel andere publicaties uit, zoals dissertaties, monografieën, handreikingen en bundels artikelen.

Het overzicht van alle publicaties is beschikbaar via de fondslijst.

Downloaden of bestellen

Het merendeel van de jaarboeken, de archiefschoolschriften en de schetsboeken wordt sinds 2012 digitaal en kosteloos aangeboden. Ze zijn te raadplegen via de periodiekviewer en kunnen worden gedownload als pdf-document.

Papieren versies van de publicaties die niet online beschikbaar zijn, zijn te bestellen via de S@P webwinkel. Er is geen korting voor boekhandels. Voor organisaties buiten Nederland is het in sommige gevallen mogelijk de publicaties zonder BTW te bestellen.

Bestuur en beleid

Het bestuur van S@P bestaat uit:

  • Voorzitter (vacature)
  • Tom Kuipers (secretaris)
  • Mathé van der Velden (penningmeester)
  • Ellen van Veen
  • Vera Weterings-van Dijk (namens redactie Archievenblad)
  • Theo Vermeer (namens KVAN)

Statuten van de S@P

Beleidsnotitie 2018 van de S@P

Jaarverslag S@P 2017

Jaarverslag S@P 2016

Jaarverslag S@P 2015

Jaarverslag S@P 2014

Jaarverslag S@P 2013

Jaarverslag S@P 2012

Jaarverslag S@P 2011

Contact

De S@P is bereikbaar via info@archiefpublicaties.nl  en te volgen via Twitter @SAP_uitgevers.