Agenda
Op donderdag 18 maart vindt de Regiobijeenkomst Informatiebeheer NU! Groningen plaats. Deze bijeenkomst zal online gehouden worden in de vorm van een interactief webinar.
Nieuws
In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de Archiefdagen met nog meer inspiratiesessies. Daarnaast onder andere 'Zo wordt mijn archiefinstelling AVG-proof' en 'Kwaliteitsmonitor 2.0. En vergeet de agenda niet.
Nieuws
Op dit moment ligt het concept-wetsvoorstel voor de ‘Archiefwet 2021’ bij de Raad van State voor advies. De wetswijziging maakt het noodzakelijk de onderliggende regelgeving ook aan te passen. Deze wijzigingen worden in 2021 voorbereid.
Nieuws
Rob Kramer, voormalig hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie, stelde voor KIA een naslagwerk voor informatie- en archiefprofessionals samen: Trefwoorden voor de informatieprofessional, van actieve openbaarmaking tot zorg voor archiefbescheiden.
Nieuws
In januari 2020 werd met een studiedag de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019 afgesloten. Nooit eerder hadden zoveel instellingen de vragenlijst onder hun (digitale) bezoekers uitgezet, bijna nooit eerder vulden zoveel respondenten de vragenlijst in. En bovendien trakteerden zij ons op…
Nieuws
Heb je als museum of als andere collectiebeherende erfgoedinstelling te maken (gehad) met mogelijke inkrimping van het personeelsbestand door de coronacrisis?
Nieuws
Is archief met bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens automatisch beperkt openbaar? Kan overgebracht archief openbaar zijn volgens de Archiefwet maar niet volgens de AVG? Is er principieel verschil tussen openbaarheid van overgebracht archief in fysieke vorm en online? Wat moet ik doen bij…
Nieuws
Op maandag 19 april organiseren we een extra digitale inspiratiesessie in samenwerking met VNG. Deze sessie zal gaan over de rol en taak van een archiefinstelling.
Nieuws
In deze nieuwsbrief onder andere een preview op de Archiefdagen: Digitaal erfgoed vs. Citizen Science en een terugblik op de inspiratiesessie inclusiviteit.
Nieuws
De wereld wordt geconfronteerd met snelle technologische ontwikkelingen en met de effecten van een pandemie die zijn weerga niet kent. Dit heeft ook zijn uitwerking op onze velden van toezicht. Juist in deze tijden is waakzaamheid geboden.
Actuele activiteiten