Nieuws
Het kunnen opvragen van bouwtekeningen (en bijbehorende vergunningen) is een onderwerp waar alle gemeentelijke archieven mee bezig zijn. Er is regelmatig discussie over op welke manier bouwtekeningen gedeeld mogen worden. Mag dit alleen op studiezaal, mag het online, mogen ze per mail gestuurd…
Nieuws
Het gemeentearchief vormt een formatief klein onderdeel van de eenheid Informatie en Datamanagement. Zij dragen de zorg voor het gemeentearchief van Wassenaar en ook in een hostingsconstructie voor het gemeentearchief van Voorschoten. Daarom zoeken wij een gemeentearchivaris die er niet tegenop…
Agenda
Op donderdagochtend 11 maart startten de systemen van HUA niet meer op. De systeembeheerder kwam erachter dat er ransomware software was geplaatst. De hackers hadden een bericht achtergelaten dat er contact opgenomen kon worden met hen. Dat heeft HUA niet gedaan maar wat men wel is gaan ondernemen…
Nieuws
De Ketelaarlezing 2021 zal dit jaar gehouden worden door SP kamerlid Renske Leijten. De Ketelaarlezing is in 2002 ingesteld door het Nationaal Archief bij het afscheid van prof. dr. F.C.J. Ketelaar (algemene rijksarchivaris van 1989 tot 1997). De Ketelaarlezing concentreert zich op actuele…
Nieuws
Op donderdagmiddag 14 oktober 2021 wordt door Regionaal Archief Tilburg voor de derde keer de Lanciersprijs uitgereikt. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de onderzoeker die bronnen van Regionaal Archief Tilburg op originele wijze heeft gebruikt.
Nieuws
Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel om de brede diversiteit in de samenleving te representeren in de cultuursector. De Code wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur…
Agenda
DEN signaleert dat er grote behoefte is aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden op operationeel niveau. De urgentie van een duurzame digitale transformatie is meer dan ooit duidelijk geworden sinds het uitbreken van de pandemie. De hele cultuursector staat voor een enorme uitdaging. Digitale…
Nieuws
In de praktijk weten cultuurproducerende- en archiefbeherende instellingen elkaar niet altijd makkelijk te vinden. DEN en KIA willen hierin stappen zetten. Komend half jaar wordt onder leiding van DEN samengewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor deze categorie van particuliere…
Nieuws
Op 28 september heeft de Eerste Kamer over het wetsvoorstel WOO gesproken met de initiatiefnemers en de minister van BZK. De Kamer had wat zorgen over de uitvoerbaarheid en over het effect van de wet op het handelen van ambtenaren. Gaat deze wet werkelijk bijdragen aan een cultuurverandering in het…
Nieuws
Voor degenen, die nieuwsgierig zijn naar meer details over de voortgang van het project bij het CBG, zie onderstaande presentatie van 1 september.
Actuele activiteiten