Home | Thema’s – overzicht | Morrenstichting

Morrenstichting

De Stichting Tehuis voor Archiefambtenaren (Morrenstichting) biedt archivarissen en hun gezinsleden gelegenheid te logeren in Den Haag. Hiervoor komen in aanmerking wetenschappelijke archivarissen (bezit van het hoger of middelbaar archiefdiploma), die werkzaam zijn bij de Rijksarchiefdienst, Gemeente-, Streek- en Waterschapsarchieven en Provinciale archiefinspecties.

 

Regeling vergoeding logies en ontbijt

 

Met nadruk wordt er op gewezen dat het niet de bedoeling is dat de Morrenstichting hotelkosten vergoedt die verband houden met uw werk. Deze kosten dient u te declareren bij uw werkgever. Per kalenderjaar kunnen archivarissen (alleen, met partner of met gezin) maximaal een vergoeding krijgen van € 175,– voor verblijf in een hotel, appartement, vakantiehuisje o.i.d. binnen de gemeentegrenzen van Den Haag (w.o. ook Scheveningen en Kijkduin).
Verzocht wordt tijdig te reserveren en het aanvraagformulier tijdig in te dienen bij de Morrenstichting.

 

De procedure met betrekking tot het aanvragen/verkrijgen van een vergoeding van logies en ontbijt is:

 

  • reserveren hotel door archivarissen;
  • inzenden aanmeldingsformulier aan de Morrenstichting;
  • krijgen van toestemming van de Morrenstichting;
  • betalen van de rekening door de archivaris;
  • na verblijf indienen van originele rekening bij de Morrenstichting;
  • uitbetaling van de vergoeding door de Morrenstichting.

 

Het beleidsdocument van de Morrenstichting vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met administrateur van de Morrenstichting,

 

Gerlof B.I. Portena AC
Parkweg 4 B
6717 HT Ede
Telefoon: 06-51122074
E-mail: morrenstichting@outlook.com

Vergoeding aanvragen?

Via de onderstaande link vindt het formulier om een vergoeding van de Morrenstichting aan te vragen.

Download nu
X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?