Home | Bedrijfsmatig Archiveren

Bedrijfsmatig archiveren

Bij de werkgroep Bedrijfsmatig Archiveren gaat het over het belang van organisatie-eigen informatie en het professionele beheer daarvan.

Meer weten?

Johan den Heijer
Werkgroep voorzitter

Missie en visie van de werkgroep

  • bevorderen van bedrijfseconomisch verantwoord beheer van record management en datasystemen (archieven) van industriële, financiële en overheidsbedrijven en van personen die bij het in stand houden van deze systemen betrokken zijn
  • bevorderen van het behoud van essentieel bedrijfseigen informatie die van belang is voor het begrijpen van de economische en sociale geschiedenis van Nederland
  • voorkomen van ongeoorloofde vernietiging of verspreiding van essentieel industrieel, financieel of publiek (data)erfgoed
  • bevorderen van het ontwikkeling en gecontroleerd gebruik van deze data
  • bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van middelen die het onderzoek in deze datacollecties mogelijk maken voor zowel private als publieke belangen, alsmede studies daarin voor het vastleggen van de geschiedenis van organisaties
  • deze missie heeft betrekking op zowel fysiek als digitaal materiaal in de ruimste zin des woords.

 

Ben je geïnteresseerd in bedrijfsmatig archiveren?

Wil je actief betrokken zijn bij dit thema? Meepraten en meedenken over vraagstukken? Dan kun je je hiervoor aanmelden.

 

Aanmelden

Geschiedenis werkgroep

 

Op 18 maart 1947 richtten een aantal initiatiefnemers uit overheid- en bedrijfsleven de Nederlandse Documentalisten Kring op.

 

In 1953 transformeerde de Kring zich in een vereniging: de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen. Omdat er een zekere begripsverwarring bleef bestaan tussen hen die archiveren voor overheidsbedrijven en archivarissen werkzaam bij commerciële organisaties ging de vereniging in 2001 verder onder de naam: dé
NVBA, vereniging van en voor personen werkzaam in het beheer van organisatie-eigen informatie.
In 2006 gaf de vereniging een nieuwe betekenis aan de afkorting NVBA door zich voortaan te presenteren als “hét NVBA”, namelijk het Netwerk Voor Bedrijfsmatig Archiveren.”

In 2020 is de vereniging opgegaan in KVAN. Het intellectueel eigendom is overgedragen aan de Stichting ‘Informatie in Bedrijf’ (SIIB).

 

 

 

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?