Voorzet stellingen KVAN tbv behandeling Archiefwet 2021

11 januari 2022
Demissionair minister Slob heeft op 18 november 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen.

Het bestuur van KVAN gaat een reactie op het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer-fracties sturen voorafgaand aan de behandeling. De Kamer gaat eerst nog een rondetafelgesprek organiseren met een aantal stakeholders waaronder hoogstwaarschijnlijk de voorzitter van KVAN. Het bestuur wil de reactie op het wetsvoorstel samen met de leden opstellen. Met deze eerste voorzet als basis voor de discussie: Voorzet stellingen KVAN tbv behandeling Archiefwet 2021.