​​Standpunt KVAN/BRAIN

26 november 2020
Op 17 november is het wetsvoorstel voor wijziging van de Auteurswet zonder groot debat door de Tweede Kamer geloodst. KVAN/BRAIN is met name geïnteresseerd in de wijzigingen die gaan komen ten aanzien van de uitzondering voor werken die niet meer in de handel zijn. KVAN/BRAIN heeft een standpunt ingenomen over deze Out-of-Commerce werken.

De veranderingen in de Auteurswet hebben ook effect op de archiefsector. Zo wordt de uitzondering tot het maken van preserveringskopieën verbreed. De richtlijn introduceert een (impliciete) bevestiging dat werken in het publiek domein ook na digitalisering publiek domein blijven. In de wijzigingen zit verder een uitzondering voor tekst- en datamining en een uitzondering voor werken die niet langer in de handel zijn (Out-of-Commerce).

Om deze laatste aanpassing is veel te doen. Hoewel de wettekst van de uitzondering zo goed als vaststaat, kunnen we als sector nog wel aan de knoppen zitten als het gaat om de gebruikte concepten. Deze concepten worden nader ingevuld door een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zoals het archiefbesluit zich naar de Archiefwet verhoudt, zo zou deze maatregel verdere invulling geven aan de uitzondering voor werken die niet langer in de handel zijn. Om dat proces te voeden heeft KVAN/BRAIN een standpunt ingenomen.


 

02.png