Reactie op Impactanalyse verkorting overbrengingstermijn

10 oktober 2017
KVAN/BRAIN is voor een verdere verkorting van de overbrengingstermijn voor overheidsarchieven. Vooral met het oog op de duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale archieven achten wij een (veel) kortere overbrengingstermijn dan de huidige termijn van 20 jaar een noodzakelijke maatregel.

KVAN/BRAIN pleit voor een kortere termijn omdat actief beheer in een veilige omgeving noodzakelijk is met het oog op de langdurige toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie .

Professioneel beheer 

Overheidsorganen zijn daar zelf niet goed op ingericht en onvoldoende voor geëquipeerd. Het sneller onder professioneel beheer brengen van digitale archiefbescheiden voorkomt informatieverlies en ontzorgt bestuursorganen.

Meer maatregelen nodig

Om de Archiefwet 1995 echt goed aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en de eisen van transparantie is echter veel meer nodig dan alleen een verkorting van de overbrengingstermijn.
KVAN/BRAIN wil in dit verband een lans breken voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO).