Modellen Archiefverordening

2 februari 2016
De Archiefwet 1995 schrijft voor dat gemeenten een verordening moeten hebben die de kaders biedt voor de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het interne toezicht daarop.

Het opstellen van een gemeentelijke archiefverordening is maar tot op zekere hoogte maatwerk. De modellen die door KVAN/BRAIN ontwikkeld zijn, kunnen dan ook met relatief kleine aanpassingen geschikt worden gemaakt voor iedere gemeente.