Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven

28 februari 2017
Sinds 2009 voert KVAN/BRAIN eens in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit voor de instellingsleden die dat willen. De Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven geeft inzicht in de ontwikkeling van klantbehoeften en in verbeterpunten voor instellingen.

Over het algemeen zijn de bezoekers van archiefinstellingen tevreden klanten. Het landelijk gemiddelde van het rapportcijfer dat zij instellingen geven, schommelt steeds rond de 7,8. Dat wil niet zeggen dat er niets te verbeteren valt.

Veranderende wensen

Instellingen staan niet stil, maar hun bezoekers evenmin. De klantwensen veranderen voortdurend. Ervaringen met digitale dienstverlening van andere en andersoortige organisaties brengt mensen op ideëen. Aanbod schept vraag. En elke doelgroep heeft specifieke wensen. Daarom is het goed om de vinger aan de pols te houden.

Collectief onderzoek

Instellingsleden hebben zelf inspraak in de vragenlijst die aan het onderzoek ten grondslag ligt. Ook die vragenlijst is dus niet statisch maar verandert mee met de instellingen en het gebruik van archieven. KVAN/BRAIN fungeert als opdrachtgever van het onderzoeksbureau. Elke deelnemende instelling krijgt een rapport op maat. Daarnaast wordt er een algemeen rapport gemaakt dat een landelijk beeld geeft.