Handreiking Informatiebeheer bij Verbonden Partijen

21 februari 2017
De Archiefwet 1995 stelt eisen aan de inrichting van het informatie- en archiefbeheer in samenwerkingsverbanden waarin overheidstaken zijn ondergebracht. Deze handreiking biedt een overzicht van wat er in zo'n geval allemaal geregeld moet worden.

Als overheidstaken worden ondergebracht bij of uitbesteed worden aan een samenwerkingsverband, dan moet er op het gebied van informatie- en archiefbeheer het nodige worden geregeld (conform de bepalingen van de Archiefwet 1995). De handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden geeft hiervan een overzicht en is te gebruiken door professionals op het gebied van informatie- en archiefbeheer en juristen die betrokken zijn bij de afspraken die gemaakt (moeten) worden. Het doel van deze handreiking is om professionals handvatten te bieden om aan de voorkant mee te denken en ‘eisen’ te stellen aan de wijze waarop informatie- en archiefbeheer wordt vormgegeven bij een samenwerkingspartner als de overheidsorganisatie zelf zorgdrager blijft.