Archievenblad oktober 2019

2 oktober 2019
Het thema van het oktobernummer van het Archievenblad is Zij/Hij. Daarmee sluit het Archievenblad aan op de Maand van de Geschiedenis.

Het thema van het oktobernummer van het Archievenblad is Zij/Hij. Daarmee sluit het Archievenblad aan op de Maand van de Geschiedenis.

Honderd jaar geleden kregen vrouwen actief kiesrecht. De strijd voor vrouwenrechten stopte niet na het verkrijgen van het kiesrecht. Thema’s als gelijke rechten, betere economische en maatschappelijke posities en seksuele vrijheid werden ook aan de kaak gesteld. #MeToo is van een niet te onderschatten invloed en het hedendaags feminisme pleit voor culturele en seksuele diversiteit en onconventionele relatie- en gezinsvormen. Susanne Neugebauer neemt ons mee in het ontstaan en de huidige rol van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Neugebauer wijst erop dat Atria niet het enige instituut is dat machtsverhoudingen documenteert en beschikbaar stelt aan beleidsmakers, wetenschappers en opiniemakers. Denk ook aan het Stadsarchief Amsterdam, IISG, IHLIA en Black Archives. IHLIA verzamelt en beheert een lhbti-collectie die voor iedereen toegankelijk is. IHLIA bewaart en ontsluit niet alleen de geschiedenis van anderen, zij zijn zelf ook onderdeel van de emancipatiestrijd van de lhbti-gemeenschap. 

Bij de Historicidagen 2019 was ‘Inclusieve geschiedenis’ het thema. Vera Weterings bezocht de dagen en doet verslag. Hannie Kool refereert in haar prachtige column ook aan dit congres. Naar aanleiding van het forum ‘Rethinking the VOC. Between Archival Management and Research’ gingen Antia Wiersma en Tessa Lobbes in gesprek met Marens Engelhard en  Karel Velle. Het idee voor een tweegesprek ontstond vanuit de observatie dat in beide landen diepgaande discussies over de omgang met het koloniale verleden en met de ‘koloniale archieven’ worden gevoerd, waarbij zowel gelijkenissen als grote verschillen te zien zijn.

De Maand van de Geschiedenis heeft geïnspireerd tot verschillende artikelen in deze editie van uw Archievenblad. Heeft u na het lezen behoefte aan meer? Bekijk dan maandvandegeschiedenis.nl wat er bij u in de buurt te doen is!