Aanbieding rapport De archivering van de MH17-informatie

28 december 2020
Hierbij als download het 'rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed De archivering van de MH17-informatie'.

Het rapport bevat de uitkomsten van ons onderzoek naar de duurzame toegankelijkheid van de informatie gerelateerd aan het neerhalen van vlucht MH17.Wij hebben dit onderzocht bij 35 betrokken overheidsorganisaties.
De belangrijkste conclusies zijn als volgt:
 
•    De organisaties hebben consciëntieus hun MH17-informatie veiliggesteld. 
Daarvoor was wel een inhaalslag nodig in 2017. Vooral e-mails waren vaak niet direct veiliggesteld. Bij veel organisaties is de archivering nog niet afgerond. Vooral in de lopende strafzaak wordt nog veel nieuwe informatie gevormd. Het opnemen daarvan in een beheerde omgeving daarvan verdient blijvende aandacht.
 
•    De duurzame toegankelijkheid van de MH17-informatie is nog niet gegarandeerd. 
Deze informatie wordt voorlopig nog niet overgebracht naar het Nationaal Archief en blijft onder beheer van de betrokken organisaties. Informatie is deels opgeslagen in systemen die niet geschikt zijn voor langdurige bewaring. Het kan dan zijn dat deze informatie na verloop van tijd niet meer terug te vinden is of niet meer te interpreteren is. Deze situatie is niet uniek voor MH17, maar illustratief voor de stand van de informatiehuishouding van de overheid.Daarom zijn extra maatregelen nodig.
 
•    Voor volgende situaties transparantie en inhoudelijke coördinatie gewenst
Archief van gebeurtenissen met een grote impact, zoals MH17, kan voor altijd worden bewaard. Soms moeten daarvoor uitzonderingen worden gemaakt op de reguliere afspraken over bewaren. De Archiefwet staat dat toe. De inspectie vindt wel dat eventuele uitzonderingen op de algemene regel ook transparant moeten zijn. Bij MH17 is dat onvoldoende het geval.
Bij zo’n ingrijpende gebeurtenis zijn soms meerdere organisaties betrokken. COVID-19 is al het volgende voorbeeld. Inhoudelijke coördinatie om af te bakenen welke informatie precies bij de situatie hoort, en voor altijd wordt bewaard, is dan wenselijk om tot een evenwichtig en samenhangend archief te komen.

Het rapport en de verwijzing naar de beleidsreactie kunt u ook terugvinden op de website van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed..