Wat we doen

KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.

logo%20KVANBRAIN.png

 

logo kvan

 

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie van professionals in de archiefsector. De KVAN is de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld (opgericht in 1891). KVAN behartigt de belangen van het Nederlands archiefwezen en bevordert de deskundigheid van archivarissen. Hoe de vereniging is georganiseerd, lees je in de statuten en het huishoudelijk reglement.

logo brain

 

De Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) verbindt, versterkt en ondersteunt instellingen die een functie vervullen op het gebied van het beheren, beschikbaar stellen en inspecteren van archieven en aanverwante collecties als onderdeel van huidig en toekomstig cultureel erfgoed. Doel is het organiseren van samenwerking, overleg, standpuntbepaling en belangenbehartiging. Hoe de vereniging is georganiseerd, lees je in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Activiteiten en producten