Tijdelijke wet digitale beraadslaging

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de tijdelijke wet digitale beraadslaging.

Voor het laatst bijgewerkt op: 2 juni 2020.

De Tijdelijke wet digitale beraadslagingen en besluitvorming is recent door de Eerste Kamer aangenomen en op 9 april 2020 van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk om tijdens de coronacrisis de vergaderingen in het openbaar bestuur via digitale weg te laten verlopen in een vergaderapplicatie.

De VNG heeft een factsheet opgesteld n.a.v. de inwerkingtreding van de wet. De Adviescommissie Archieven heeft daar input voor geleverd.