Organisatie- en contactgegevens

Na veelvuldig overleg hebben de leden van KVAN en van BRAIN ingestemd met het voorstel van de besturen om beide verenigingen te laten fuseren. De verenigingen zullen doorgaan onder de naam KVAN, het koninklijk predicaat is opnieuw toegekend. De nieuwe KVAN zal zich richten op belangenbehartiging van de archieffunctie en van de archiefprofessionals. Juist nu de digitale uitdagingen groot zijn en de grenzen tussen sectoren vervagen, is het van groot belang om vanuit eenheid te opereren. De stap naar fusie is dan ook het begin van een vereniging die met alle leden wil zoeken naar de rol, functie en betekenis van de archieffunctie en de archiefprofessional in een veranderend speelveld. Er wordt nog gezocht naar twee bestuursleden die geen managementpositie bij een instellingslid bekleden. Naast het bestuur kent de vereniging een aantal gezamenlijke commissies voor specifieke activiteiten.

Bestuur

Het KVAN-bestuur bestaat met ingang van 12 juni 2018 uit:
Bert de Vries (voorzitter)
Tom de Smet (secretaris)
Marc Schuil (penningmeester)
Ella Kok-Majewska
Corinne Rodenburg
Fifine Kist
Welmoed Bons

Bureau KVAN

KVAN is bereikbaar via het bureau:

Postbus 5135
1410 AC Naarden
035-5427435
info@kvan.nl

Het bureau bestaat uit:
Puck Huitsing (coördinator)
Femke Kuipers (ondersteuning, via Het Branche Bureau)

Wie doet wat bij KVAN

Puck Huitsing

Puck.png

 

 

Coördinator van het bureau, ondersteuning van de besturen, financiën, Algemene Ledenvergaderingen.
E-mail: puck.huitsing@me.com
Telefoon: 06-23 32 01 52

 

 

 

Femke Kuipers (vanuit Het Branche Bureau)

Femke.png

Ondersteuning Puck, administratieve ondersteuning vereniging en archiefdagen
E-mail: info@kvan.nl
Telefoon: 035-54 27 435

 

Joris van Dierendonck

Joris%20van%20Dierendonck_rond%20(2).png

Communicatie inhoudelijk: eindredactie Archievenblad, inhoud website 
E-mail: info@glashelder.pro 
Telefoon: 06-42 14 20 51

Wouter van Dijk

Wouter_rond.png

 

 

Hoofdredacteur Archievenblad 
E-mail: hoofdredacteur@archievenblad.nl 
Telefoon: 06-27 18 35 71

 

 

 

Communicatie (vanuit Het Branche Bureau)

 

Uitvoering communicatie
E-mail: communicatie@kvan.nl
 

 

 

Fieke Krikhaar

FK2.png

Volgen van nieuwe wetgeving en de besturen hierover adviseren, relatie onderhouden met de Adviescommissie Archieven van de VNG, artikelen schrijven voor blad en website
E-mail: fieke.krikhaar@gmail.com
Telefoon: 06 41 76 25 95

 

Marianne Loef

marianne%20Loef_rond.png

Coördinator Werkgroep AVG, mede trekker KIA platform Informatierecht, volgen privacywetgeving en adviseren besturen daarover. 
E-mail: info@loef-advies.nl
Telefoon: 06 15 36 86 55

 

Benno van Tilburg  

BvT2.png

Benno is programmamanager archiefdagen en ketelaarslezing
E-mail: b.tilburg@upcmail.nl

Telefoon: 06-18 53 15 20

 

 

Maarten Zeinstra 

Maarten%20Zienstra_rond.png

Coördinator auteursrecht, volgen van zaken rondom auteursrecht en aanverwante rechten en adviseren besturen daarover
E-mail: info@ip-squared.com
Telefoon: 06-43 05 39 19

 

 

Brigit Hoomans 

BH2.png

Certificering
E-mail: brigit@hoomansinformatieadvies.nl
Telefoon: 06-46 59 02 33

 

 

Geo Hoogenraad (vanuit Het Branche Bureau)

Geo_rond.png

 

Financiële administratie vereniging
E-mail: info@kvan.nl

 

 

 

 

Bureau Van Vliet,  Kyra Veenhuijsen

 

Advertentie-acquisitie
E-mail: k.veenhuijsen@bureauvanvliet.nl

 

Voor alle andere onderwerpen, vragen, suggesties, stuur een mail naar Femke via info@kvan.nl

Commissie Archiefdagen

logo archiefdagen

Verantwoordelijk voor het jaarlijks congres van KVAN. 
De commissie Archiefdagen is te bereiken via het bureau van KVAN: info@kvan.nl

Commissie Buitenland

Bevordert internationale contacten met vakgenoten omwille van de reflectie op de eigen beroepsuitoefening. Organiseert geregeld één- of meerdaagse excursies.
De commissie buitenland is te bereiken via info@kvan.nl

Jong Archivarissen

logo jong archivarissen

Jong is er voor studenten van archivistische opleidingen, recent afgestudeerden en nieuwe vakgenoten zónder specifieke beroepsopleiding, of je nu werkt in een archiefinstelling of in de documentaire informatievoorziening. Via Jong ontmoet je collega-professionals, doe je ervaringen op en wissel je ideeën uit. Zo'n netwerk kan je nog van pas komen! Tijdens excursies en studiedagen kom je in contact met deskundige sprekers en bezoek je bijzondere instellingen.
Jong geeft voorlichting over de opleidingen en het beroep van archivaris of informatiespecialist. Wanneer nodig adviseert Jong de opleidingen.
Om lid te worden van Jong moet je lid zijn van de KVAN. Aan het lidmaatschap van Jong zijn geen extra kosten verbonden. 
Jong is te bereiken via hun eigen website.