Opzeggen lidmaatschap

Meer informatie over het beëindigen van uw lidmaatschap.

Als u erover denkt uw lidmaatschap op te zeggen, vinden we dat natuurlijk erg jammer. Uw lidmaatschap is voor de vereniging namelijk van grote waarde.

Als u ontevreden bent over uw lidmaatschap, of een klacht hebt, vragen we u eerst contact op te nemen met het verenigingssecretariaat via info@kvan.nl of 035-5427435, voordat u uw lidmaatschap opzegt. We zullen onze uiterste best doen om uw klacht op te lossen.

Procedure opzeggen

Wilt u toch uw lidmaatschap opzeggen stuur dan een e-mail naar info@kvan.nl.

Uw opzegging dient ten minste één maand voor het einde van het lopende jaar schriftelijk bij ons binnen te zijn. Uw opzegging is dan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar van kracht. Tot die tijd blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd. Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.