Professionals

Alle archiefprofessionals en archiefbeherende instellingen zijn van harte welkom om lid te worden van KVAN/BRAIN, de koepelorganisatie die hun belangen behartigt, samenwerking ondersteunt en stimuleert en werkt aan deskundigheidsbevordering. KVAN/BRAIN kent twee soorten lidmaatschap: het lidmaatschap van de KVAN voor personen en het lidmaatschap van BRAIN voor instellingen.
Uw gegevens

Student (Student-lidmaatschap geldt voor studenten die informatie- en archiefopleidingen volgen aan de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, SOD (SOD II (Ad) of HMDI) of de Reinwardt Academie, kopie inschrijving meesturen aan info@kvanbrain.nl)