F.J. Duparcprijs

De F.J. Duparc-prijs wordt eens in de drie jaar ter beschikking gesteld voor de meest waardevolle bijdrage op het gebied van archiefwetenschap of het archiefrecht in de voorafgaande drie jaar.

De prijs werd ingesteld in 1972 met als aanleiding het afscheid van dr. mr. F.J. Duparc van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Duparc had grote verdiensten voor het archiefwezen. Vanaf 1949 spande hij zich in voor musea en archieven. De Archiefwet 1962 werd feitelijk geschreven door Duparc. In aansluiting daarop schreef hij het naslagwerk De Archiefwet 1962, commentaar op de Archiefwet 1962 en daaruit voortvloeiende regelingen.

Op 10 augustus 1972 nam hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid. Bij die gelegenheid werd de F.J. Duparc-prijs ingesteld ter bevordering van de studie van de archivistiek en het archiefrecht. Duparc zelf reikte op 13 maart 1975 te Scheveningen tijdens de studiedagen over bedrijfsarchieven van de Vereniging van Archivarissen de prijs voor de eerste keer uit aan Arnold den Teuling voor zijn studie over het inventariseren van een 18de- en 19de-eeuwse koopmansboekhouding. De meest
recente winnaars waren Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries met hun studie Eigentijdse toegankelijkheid (2010) en Nico Vriend met zijn werkstuk Het informatiesysteem en –netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie (2013).

De jury beschouwt de F.J. Duparc-prijs als een aanmoedigingsprijs voor jonge archivarissen en slaat in haar
beoordeling daarom in het bijzonder acht op:

1. degenen die op de dag waarop de inzendtermijn sluit niet langer dan tien jaar in het archiefvak of in een
werkomgeving van archieven werkzaam zijn en de leeftijd van veertig jaar nog niet bereikt hebben;

2. degenen die als student zijn ingeschreven aan een opleiding op het gebied van de archiefwetenschappen.

De voorwaarden die aan de inhoud van de werkstukken zijn gesteld, zijn opzettelijk ruim gekozen. Elk onderwerp op het gebied van de archiefwetenschappen en het archiefrecht komt in principe in aanmerking. Niet alleen onuitgegeven studies kunnen worden bekroond, maar ook studies die gepubliceerd zijn binnen drie jaar voor de afloop van de inzendtermijn en werkstukken en scripties die in die periode in het kader van een archiefopleiding zijn gemaakt.

De jury nodigt eenieder uit één of meer werkstukken in te zenden voor mededinging naar de Duparc-prijs. De prijs bedraagt 2000 euro.

Belangstellenden kunnen het werk per e-mail opsturen aan de secretaris van de jury:
dr. Paul Brood, Nationaal Archief, paul.brood@nationaalarchief.nl.

Mocht u meer inlichtingen of een exemplaar van het reglement willen, neem dan contact op met de secretaris. Behalve eigen werk kunt u ook werk van anderen (studenten, medewerkers, collega’s, enz.) voordragen voor beloning.

De jury bestaat uit:
Drs. F.J. Duparc (directeur van het Mauritshuis en zoon van de naamgever van de prijs, voorzitter);
Mcm ma M.L. (Marens) Engelhard (Algemene rijksarchivaris/algemeen directeur);
B.F.J. Ypma MA (hoofdredacteur van het Archievenblad);
Prof. dr. Ch. Jeurgens (hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Leiden);
Dr. P. Brood, secretaris (werkzaam bij het Nationaal Archief).