Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de AVG.

Voor het laatst bijgewerkt op: 21 juli 2020.

Actueel
Vanaf 20 mei is het voorstel tot aanpassing van de UAVG in internetconsultatie gebracht. Er kon tot 14 juli gereageerd worden. Zie internetconsultatie.nl.
 

Toelichting
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland in werking getreden evenals in de andere EU-lidstaten. De verordening zelf is gelijkluidend voor alle lidstaten, wel zijn er nadere invullingen die per land enigszins kunnen verschillen. 

In Nederland is deze nadere invulling geregeld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De UAVG is in 2019 op verzoek van de Tweede Kamer geëvalueerd en daaruit heeft minister Dekker van Rechtsbescherming de conclusie getrokken, dat de wet op sommige punten gewijzigd of verduidelijkt moet worden. Onder andere op het terrein van de Archiefwet en archivering, na een brief met een verzoek daartoe van KVAN (juli 2019).

Over zijn voorgenomen wetswijzigingen en andere maatregelen heeft de minister een brief aan de Kamer geschreven, zie voor de Archiefwet en archivering deze brief met bijlage onder 2.2 en 2.3.

Sinds 20 mei is het voorstel tot aanpassing van de UAVG in internetconsultatie gebracht. Zie internetconsultatie.nl.

Op KIA is de AVG-Wiki te vinden 'Er kan meer dan je denkt! Vijftig praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG'.


Handreiking Weten of Vergeten
Recent is een handreiking gepubliceerd over het toepassen van de AVG in samenhang met de Archiefwet in het informatiemanagement.