Auteursrecht

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Auteursrecht.

Voor het laatst bijgewerkt op: 19 juni 2020.

Actueel
Zaak ELO-Voet: Het vonnis in hoger beroep in de rechtszaak van Erfgoed Leiden tegen uitgever Arnoud Voet is op 19 mei gepubliceerd. KVAN bereid een notitie voor met de praktische betekenis van dit vonnis voor collectiebeherende instellingen. Lees het bericht op de website van ELO waar ook het geanonimiseerde arrest zelf is te vinden. 

Op 11 mei 2020 is de Implementatiewet richtlijn auteursrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel wordt op 18 juni besproken in de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie (besloten bijeenkomst). Klik hier voor het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State.

Toelichting
Het gaat hierbij om implementatie in de Nederlandse wetgeving van de EU richtlijn inzake auteursrecht in de Digital Single Market (DSM), die in april 2019 in Brussel is uitgevaardigd. De richtlijn is onderdeel van de door de Europese Commissie in 2015 gelanceerde strategie voor de Digital Single Market. EU-landen moeten deze richtlijn uiterlijk 7 juni 2021 hebben geïmplementeerd in hun nationale auteurswetgeving.

Nederland heeft in 2019 een Implementatiewetsvoorstel opgesteld en die ter consultatie voorgelegd. In augustus 2019 hebben de erfgoedinstellingen een gezamenlijke reactie ingestuurd. Deze reactie is opgesteld door de Werkgroep Auteursrecht en is getekend door de brancheverenigingen FOBID, KVAN en de Museumvereniging, en ook individuele erfgoedinstellingen. In de Nederlandse Werkgroep Auteursrecht werken bibliotheken, musea, archieven en andere erfgoedinstellingen samen om zo invloed uit te oefenen op Nederlandse wetgeving op het gebied van auteursrecht.

Op de website van DEN meer over auteursrechtontwikkelingen.
    
Naar verwachting zal OCW nog deze zomer zgn. stakeholderdialogen gaan voeren over twee onderwerpen: Text&Datamining (TDM) en de online beschikbaarstelling Out-of-commerce werken. Beide activiteiten worden onder specifieke voorwaarden aan erfgoedinstellingen toegestaan. 

JenV is daarnaast ook bezig een apart onderzoek uit te zetten naar mogelijke wettelijke facilitering van ‘web harvesting’: het kopiëren van werken op internet (zoals websites) om die als digitaal erfgoed te mogen toevoegen aan de eigen collectie. Een concept-startnotitie is in april becommentarieerd door een klein aantal mensen uit de werkgroep. 

Bekijk de factsheet van KVAN uit 2018.