Publicaties

Het thema van het oktobernummer van het Archievenblad is Zij/Hij. Daarmee sluit het Archievenblad aan op de Maand van de Geschiedenis.
Het septembernummer van uw Archievenblad gaat over sport in het archief. Sport wordt op alle mogelijke dragers vastgelegd. Denk aan berichtgeving op nieuwssites, bijzondere momenten op YouTube en sporthelden die actief facebooken, tweeten en instagrammen. ‘Sport is geschiedenis en sportliefhebbers…
Waardering en selectie van archieven is een thema dat de gemoederen van archivarissen al lang bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in 2004 verschenen jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven het eerste jaarboek in de S@P-reeks is dat een vervolg heeft…
Hoewel minister Slob zegt voor de zomer van 2019 te willen komen met een voorstel voor herziening van de Archiefwet 1995, is tot dusver nauwelijks iets bekend over de reikwijdte en het proces van de wetsherziening en de bestelwijzigingen die de minister al dan niet voor ogen heeft. KVAN/BRAIN…
Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad? De inhoudsopgaven van de drie meest recente jaargangen zijn digitaal beschikbaar.
In reactie op de OCW-beleidsbrief Erfgoed Telt vragen KVAN/BRAIN minister Van Engelshoven om meer geld voor digitalisering, een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid en voor meer samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op…
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt archiefinstellingen en archiefprofessionals voor veel vragen. Waar een archiefinstelling rekening mee moet houden om te voldoen aan de AVG vat deze factsheet kort samen.
In dit adviesrapport wordt een generiek overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij archiverende organisaties. Het rapport geeft inzicht in de belangrijkste risico's die archiefinstellingen lopen in relatie tot de Algemene Verordening…