Nieuws

Op woensdag 8 december werd de laatste sessie gegeven van de digitale Archiefdagen 2021 die dit jaar in het teken van FAIR stonden. Negentien (!) digitale inspiratie- en ontmoetingssessies hebben we dit jaar voor jullie georganiseerd.
Met nieuws over de Archiefdagen 2022 die in Alkmaar zullen plaatsvinden, thema Ethische Code, 'Update Stakeholderdialoog voor werken die niet langer in de handel zijn' en 'Wetsvoorstel Archiefwet 2021 gepubliceerd'
Enige tijd geleden heeft KVAN een standpunt uitgebracht ter voorbereiding van stakeholderdialogen rondom de mogelijkheid om werken online te publiceren die niet langer in de handel zijn. Tijdens deze dialogen is de erfgoedsector vertegenwoordigd door o.a. EYE filminstituut, Nederlands Instituut…
Omdat de informatievoorziening van de Rijksoverheid permanent in de maatschappelijke schijnwerpers staat, vraagt dit niet alleen om mensen met de juiste technologische en digitale kennis, maar vooral ook om mensen die het belang zien van een goede verwerking van informatie.
Het project Duurzaam hergebruik van ruimtelijke data is van start gegaan met een DUTO-scan. Het project wordt gefinancierd door een toekenning uit het innovatiebudget Digitale Overheid.
Op 12 november heeft de Ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Archiefwet 2021 en doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Daarmee is het wetsvoorstel openbaar. Tegelijkertijd zijn een aantal beslisnota’s gepubliceerd.
Nieuws over de komende 3 archiefdagen inspiratiesessies, PSA Duurzame toegankelijkheid bij de bron afgerond, een Onderzoek naar de huidige stand van het digitaal erfgoed en nog heel veel meer nieuws! Ook is er een vacature Beleidsmedewerker (Elburg, 32 uur per week) collecties bij het…
De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling.
Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het…