Nieuws

Op 18 januari jl. vond de eerste inspiratiesessie van de Archiefdagen 2021 plaats. Bekijk hier de sessie terug.
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over het programma van de archiefdagen 2021!
In deze laatste nieuwsbrief van 2020 aandacht voor de fusie van KVAN en BRAIN op 1 januari 2021, de lezing van Roel Bakker die te downloaden is en nog veel meer nieuws.
Het project Grip op Informatie zoekt deelnemers voor twaalf nieuwe werkgroepen. In dit project werkt VNG Realisatie samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en duurzame toegankelijkheid.
Op 9 december heeft de voorzitter van KVAN gesproken met het bestuur van SAP. Van beide kanten is benadrukt dat een goede samenwerking belangrijk is.
De Dienst van het Koninklijk Huis is op zoek naar een hoofdarchivaris bij de Koninklijke Verzamelingen (KV, voorheen Koninklijk Huisarchief). De Dienst heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn…
Na veelvuldig overleg hebben de leden van KVAN en van BRAIN ingestemd met het voorstel van de besturen om beide verenigingen te laten fuseren. De verenigingen zullen doorgaan onder de naam KVAN, het koninklijk predicaat is opnieuw toegekend.
Bij de overheid gaat nogal eens wat fout. De ernst van de fouten loopt uiteen. Sommige fouten worden uitvergroot, terwijl andere juist worden gemaskeerd. In ‘Dat had niet zo gemoeten!’ onderzoekt Roel Bekker de oorzaken van fouten en de meest gebruikte reacties vanuit de overheid. Ook geeft hij…
Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft besloten om aan die onzekerheid een…