Nieuws

Met onder andere nieuws over de komende inspiratiesessie op 20 september met Evgeny Morozov, De mens als sterkste schakel, de Cursus Digitaal Dekoloniseren en het digitaliseren en matchen Nationaal Register Overledenen bij het CBG en nog veel meer.
Invoering van de Omgevingswet werd voor de zomer opnieuw uitgesteld. Lastig, maar je kunt er als gemeente ook je voordeel mee doen. Hoe profiteer je als gemeente optimaal van dit uitstel?
Op vrijdag 12 november 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) zijn Jaarcongres in het Nationaal Archief te Den Haag. Dit jaar is het thema Wereldburgerschap in geschiedenis, erfgoed en onderwijs, en wordt het congres samen georganiseerd met het Huygens ING.…
Afgelopen jaar heeft DEN met het project Samenwerken aan een Sectorbrede Digitale Infrastructuur voor de Podiumkunsten een goed begrip gekregen van waar de podiumkunstensector staat op het vlak van digitalisering.
Op 26 november klokslag 17 uur start de HackaLOD, de jaarlijkse hackathon met erfgoeddata.
De tweede cursus Digitaal Dekoloniseren (jan-feb 2022) kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks interactieve webinars met inspirerende sprekers, tools en op de praktijk…
Het project verloopt voorspoedig, de 6 miljoen kaarten worden in een hoog tempo gescand.
Om te zorgen dat de mens de sterkste schakel wordt, wil het rijk investeren in mensen, organisaties en cultuur. Er is echter schaarste aan kennis en de vraag naar digitale kennis en kunde neemt bovendien sneller toe dan de beschikbare expertise. Het rijk wil met monitoring en investeringen de…
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over de inspiratiesessies die weer starten op 13 september en 'Speel Optimaal Digitaal in Week van de Toegankelijkheid'