Agenda

/ / /
In januari en februari vindt de cursus Digitaal Dekoloniseren plaats. Dit tweede Erfgoedlab Digitaal Dekoloniseren in 2022 kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks…
/
KVAN en KIA organiseren in januari twee bijpraatsessies rondom het auteursrecht. Op 17 januari bespreken we de recente ontwikkelingen rondom werken die niet langer in de handel zijn. Een week later, op 24 januari, zullen we een bijpraatsessie hebben over tekst- en datamining & en webharvesting.
We trappen op 21 januari het jaar af met het online Digitaal Erfgoed Nieuwjaarsevent vanuit de Bibliotheek Utrecht aan het Neude. Wat hebben we afgelopen jaren gerealiseerd? Hoe passen we het nu toe? Wat hebben we nog nodig? En hoe gaan we dat regelen?
/
Met de sessie op 8 december eindigt het programma “de digitale archiefdagen 2021”. Noodgedwongen hebben we de archiefdagen 2021 dit jaar in een digitale vorm moeten gieten, verspreid over het jaar. Gezien het aantal aanmeldingen hebben we geconstateerd dat dit voorzag in een behoefte: inspireren en…