Archievenblad september 2019

4 september 2019
Het septembernummer van uw Archievenblad gaat over sport in het archief. Sport wordt op alle mogelijke dragers vastgelegd. Denk aan berichtgeving op nieuwssites, bijzondere momenten op YouTube en sporthelden die actief facebooken, tweeten en instagrammen. ‘Sport is geschiedenis en sportliefhebbers vormen eigenlijk de grootste groep historici die we hebben’, zegt hoogleraar Sportgeschiedenis Marjet Derks.

Sport verbindt, dat heeft het WK Vrouwenvoetbal 2019 wel laten zien. We leefden allemaal mee met de wedstrijden van Oranje. Zij grepen net naast de wereldtitel, maar het was wel een prestatie van wereldformaat.  

Er waren meer bijzondere sportevenementen deze zomer. Zo werd er getennist in Londen (Wimbledon) en gekoerst in Frankrijk (Tour de France). In ons eigen land zwom Maarten van der Weijden de Elfstedentocht. Het was zijn tweede poging, nadat hij de eerste een kleine 40 kilometer voor de finish had moeten afbreken. Van der Weijden stelde via Twitter: ‘Als je iets heel graag wilt en het lukt niet. Probeer het dan gerust een tweede keer!’ 

Sporthelden, sportverenigingen, sportbeelden in de krant en foto’s van je eigen sportteam. Sport wordt op alle mogelijke dragers vastgelegd. Denk aan berichtgeving op nieuwssites, bijzondere momenten op YouTube en sporthelden die actief facebooken, tweeten en instagrammen. Het sportverleden krijgt steeds meer aandacht en wordt onderzocht vanuit de leerstoel Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. ‘Sport is geschiedenis en sportliefhebbers vormen eigenlijk de grootste groep historici die we hebben’, zegt hoogleraar Sportgeschiedenis Marjet Derks. Derks onderzoekt de rol die sport speelt in maatschappelijke ontwikkelingen zoals emancipatie van groepen. ‘Veel mensen leiden gebeurtenissen in hun eigen leven af aan jaartallen van grote sportevenementen. Het is mooi om die sportverhalen te vertellen en het is waardevol om dat ook op een diepgravender manier te doen.’ 

Het valt op dat meer dan de helft van de Nederlanders wekelijks sport beoefent, maar dat onze archiefbewaarplaatsen niet overlopen van sportarchieven. Toch worden er bijzondere acquisities gedaan, tentoonstellingen georganiseerd en stukken gedigitaliseerd. In 2001 berichtte het Archievenblad al over sportarchieven en in het bijzonder de archieven van het Nederlands betaald voetbal. De staat van de archieven was toen slecht, al verwachtte men beterschap. Cees Tromp ging op onderzoek uit: hoe staat het er nu voor?  

Daniël Blom verhaalt over een bijzondere vondst rondom Utrechtse voetbalgeschiedenis. René Spork zet daar de digitalisering van de Rotterdamse voetbalgeschiedenis tegenover. Het Stadsarchief Rotterdam werkt samen met Metamorfoze aan de digitalisering van de clubbladen van Sparta, Excelsior en Feyenoord. Michel van Gent, onderzoeker bij het Huygens Instituut en verbonden aan de Databank Sport, stelt in zijn artikel dat sportarchieven zich goed lenen voor breder maatschappelijk onderzoek: ‘Allerlei verschijnselen, zoals de verzuiling in Nederland en de invloed van het geloof op de sport, zijn met archiefstukken van bonden en clubs en hun officiële organen goed in kaart te brengen.’ Dit themanummer is dan ook een pleidooi om sportarchieven meer aandacht te geven door acquisitie, ontsluiting en presentatie.

Ben je benieuwd naar de inhoud van deze nieuwe uitgave? Kijk dan op  https://www.kvanbrain.nl/overzicht/publicatie, waar de inhoudsopgaven van de lopende jaargang gepubliceerd zijn.

 

cover%20Archievenblad%20September%202019.jpg
Archievenblad september 2019