Update werkgroep AVG 2019/2020

4 september 2019
De werkgroep AVG zal in 2019/2020 in KIA-verband de werkzaamheden voortzetten onder begeleiding van Marianne Loef. Het accent ligt op het verder uitwerken van praktische tools en het verstrekken van informatie en adviezen met betrekking tot online publicaties, handleidingen en Q&A’s.

Speerpunten van de werkgroep AVG zijn:

  • Het coördineren en modereren van de praktijkoplossingen die voor het online publiceren van historisch archiefmateriaal worden gevonden, naar aanleiding van het gepubliceerde model PIA op de gezinskaarten. Dit zowel via de werkgroep AVG als online via het KIA-platform Informatierecht
  • Het realiseren van een praktische handleiding en/of Q&A’s, te publiceren op KIA, over het tegelijkertijd in praktijk brengen van zowel de AVG als de Archiefwet in het informatiemanagement. Het gaat daarbij om de archivering vanaf het ontstaan van bestanden bij de archiefvormers en om zowel uiteindelijk permanent te bewaren als te vernietigen materiaal. De oplossing zal zoveel mogelijk ‘by design’ worden gezocht, maar zich ook uitstrekken tot reeds bestaande informatiebestanden
  • Het geven van praktische adviezen over metadatering van toegangen op (online) historische archieven in overeenstemming met de Archiefwet en de AVG, zodanig dat de persoonsgegevens van betrokkenen zoveel mogelijk worden beschermd. Hiervoor is een speciale subwerkgroep Metadatering opgericht, die in de praktijk zal worden versterkt door leden vanuit de categorale instellingen, de bedrijfsarchieven en het openbare archiefwezen (op uitnodiging). Allereerst zal er een aantal principevragen worden uitgewerkt, zoals: welke verantwoordelijkheid hebben archiefinstellingen voor de activiteiten van zoekmachines? Qua planning moeten vóór de zomer van 2020 enkele principevragen zijn beantwoord en moet een concept praktische handreikingen zijn gerealiseerd