Professionals

Alle archiefprofessionals en archiefbeherende instellingen zijn van harte welkom om lid te worden van KVAN, de koepelorganisatie die hun belangen behartigt, samenwerking ondersteunt en stimuleert en werkt aan deskundigheidsbevordering. KVAN kent twee soorten lidmaatschap: het lidmaatschap voor personen en het lidmaatschap voor instellingen.
Uw gegevens

Student (Student-lidmaatschap geldt voor studenten die informatie- en archiefopleidingen volgen aan de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, SOD (SOD II (Ad) of HMDI) of de Reinwardt Academie, kopie inschrijving meesturen aan info@kvan.nl)

Machtiging