Brief aan minister Slob over wijziging Archiefwet 1995

3 oktober 2018
Hoewel minister Slob zegt voor de zomer van 2019 te willen komen met een voorstel voor herziening van de Archiefwet 1995, is tot dusver nauwelijks iets bekend over de reikwijdte en het proces van de wetsherziening en de bestelwijzigingen die de minister al dan niet voor ogen heeft. KVAN/BRAIN vragen de minister om duidelijkheid.