Jaarplan Kennisplatform E-depot

23 juli 2018
Het Kennisplatform E-depot is onderdeel van het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA. Aan kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van duurzaam digitaal informatiebeheer is grote behoefte. Het Kennisplatform voorziet daarin.

Onlangs heeft de kerngroep van dit kennisplatform een eerste bijeenkomst gehad en daar zijn de doelen voor het komende jaar geformuleerd:

  • Zorgen dat de KIA-website van het platform een wegwijzer wordt naar alle beschikbare informatie over het e-depot

  • Het opzetten van een register waaruit blijkt welke instellingen waarmee bezig zijn (geweest)

  • Het organiseren van minimaal twee bijeenkomsten per jaar

  • Het op andere wijzen voorzien in de behoeften van de leden van het platform

Zie voor een verdere uitwerking het Jaarplan 2018-2019 op het Kennisplatform E-depot op KIA. Let op: je moet een KIA-account hebben en je aanmelden om de content op de platforms te kunnen zien

Input gevraagd

Uiteraard is het organiseren van kennis niet het werk van de kerngroep alleen. Jullie bijdragen worden dan ook zeer op prijs gesteld, sterker nog, ze zijn onmisbaar! Laat dus weten wat je van het jaarplan vindt. Te ambitieus of juist niet ambitieus genoeg? Missen we een belangrijk punt? Meld het