Aanpassingswet Uitvoeringswet AVG aangenomen

20 juli 2018
De Aanpassingswet AVG is begin juli door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De wet bevat ook een aanpassing van de Archiefwet 1995.

De aanpassing betreft artikel 2a van de Archiefwet. Hierin wordt de frase

"Het verbod persoonsgegevens te verwerken, bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, geldt niet voor verwerkingen die verband houden met:"

vervangen door:

"Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kunnen worden verwerkt, indien die verwerking verband houdt met:"