Pleidooi voor open register van overledenen

17 juni 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming noopt tot terughoudendheid bij het publiceren van bijzondere persoonsgegevens van mogelijk nog levende personen. Bob Coret (Open Archieven) zoekt naar oplossingen en blogt daarover.

Coret laat in zijn blog aan de hand van de gezinskaarten van Delft zien wat het resultaat is van een filter op geboortedatum. Daardoor is een (vrijwel) veilige selectie te maken van gegevens over mensen die 100 of 110 jaar geleden zijn geboren en vrijwel zeker zijn overleden.

Naar een echte oplossing

Ideaal is de selectie op geboortejaar niet. Een grens van 110 of 100 jaar gerekend vanaf de geboortedatum betekent immers nog steeds dat een heleboel kaarten ten onrechte niet getoond worden. Lang niet iedereen wordt immers 100 of 110 jaar. Coret pleit daarom voor een open Nationaal register van overledenen. Aan de hand daarvan kunnen archiefinstellingen en andere data-aanbieders controleren of zij geen gegevens van nog levende personen aanbieden. Daardoor zou veel meer archiefmateriaal (bijvoorbeeld oorlogsbronnen) online kunnen komen èn blijven. 

Onderwerp van gesprek

Het idee van Coret is een van de onderwerpen van gesprek tijdens de rondetafelconferentie over de AVG en archieven op 27 juni. KVAN/BRAIN organiseren deze bijeenkomst samen met het Nationaal Archief. Uitgenodigd is een compacte groep met onder andere vertegenwoordigers van KVAN/BRAIN, het Nationaal Archief, de VNG, diverse archiefinstellingen en enkele externe deskundigen. De conferentie is bedoeld om tot een gezamenlijke agenda te komen van acties om de implementatie van de AVG in de archiefsector te ondersteunen en de negatieve gevolgen daarvan te minimaliseren. Op basis van de uitkomsten zullen KVAN/BRAIN en het Nationaal Archief ook in gesprek gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens.