Succesvolle proef digitale overbrenging IND-dossiers

17 juni 2018
Het ministerie van Justitie en Veiligheid, Justid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Nationaal Archief hebben een grote stap gezet op weg naar het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie. Ze brachten bij wijze van proef 106 dossiers van de IND over vanuit het Centraal Digitaal Depot van de Justitiële Informatiedienst (Justid) naar het e-depot van het Nationaal Archief.

Het bijzondere aan deze proef was, dat het een volledige digitale vervroegde overbrenging betrof met beperkingen op de openbaarheid. Daarmee hadden zorgdragers en het Nationaal Archief nog niet eerder ervaring opgedaan. De betrokkenen kijken terug op een succesvol traject.

 

Meer dan een technische voorziening

Om de IND-dossiers over te brengen vanuit het Centraal Digitaal Depot van Justid naar het e-Depot van het Nationaal Archief moest er een aansluitproces worden ontworpen. Diana Teunissen  (Nationaal Archief):  “Het is niet alleen een technische voorziening. Er is een hele dienst ontwikkeld, met een werkwijze erachter van processen en dienstverlening. De koppeling tussen het Centraal Digitaal Depot en ons e-Depot is er een onderdeel van." 

Lees het hele interview met de betrokken bij dit project.