Kennisplatform Professionalisering boordevol plannen

8 juni 2018
Het Kennisplatform Professionalisering biedt ondersteuning aan collega’s die willen groeien in hun professie. Met en van elkaar leren is het devies

Binnenkort wil het platform starten met intervisiegroepen. Je ontmoet collega’s uit andere organisaties en reflecteert op en leert van elkaars inzichten en ervaringen. De sessies worden professioneel begeleid. Interesse? Geef je voor 31 juli 2018 op via het Kennisplatform Professionalisering (account en aanmelden vereist).

Meedenken over morgen

Het platform zoekt mensen die willen meehelpen aan het opzetten en uitwerken van een opleidingstraject voor de archivaris van morgen. Nieuwsgierig? De eerste contouren staan op het kennisplatform.
Samen met Jong Archivarissen denken we na over het opzetten van een rondetafel voor een continue dialoog tussen o.a. jonge archivarissen en instellingsdirecteuren. Hoe komt een instelling aan goede medewerkers? Hoe doe je als archiefprofessional kennis op en welke ruimte krijg en/of neem je daarvoor? Gaat deze tafel toeren door het land of krijgt ie een vaste plek op een ludieke locatie. Denk mee op het platform!

Studiereis

In het kader van het Kennisplatform Professionalisering organiseert de commissie Buitenland van KVAN/BRAIN een studiereis naar Duitsland. De reis is al volgeboekt, maar je kunt je wel aanmelden voor de reservelijst.

Spelen in de zandbak

Nog meer goede redenen nodig om actief te worden op dit Kennisplatform? Lees dan de blog van Kevin van Tuil, die hartstochtelijk pleit voor ‘spelen in de zandbak’.