Instellingen

Gegevens instelling
Voorwaarden
Instelling voldoet aan minstens één van de criteria voor lidmaatschap zoals vastgelegd in artikel 7 lid 1 van de statuten van KVAN (aankruisen wat van toepassing is):
Contributieklasse
De contributieklasse is afhankelijk van de begroting van uw instelling in 2020. De genoemde prijzen zijn de contributie uit 2021.

Selecteer de klasse die van toepassing is op uw instelling.
Factuurgegevens

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn te handelen namens de instelling die hij vertegenwoordigt en namens deze instelling het lidmaatschap van KVAN aan te gaan.

Uw gegevens