WOO in Eerste Kamer

2 september 2021
Op 28 september behandelt de Eerste Kamer (onder voorbehoud) het wetsvoorstel Open Overheid. Heel passend op de Internationale dag van universele toegang tot informatie!

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorie├źn informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.

De initiatiefnemers hebben op 2 januari 2019 een novelle tot wijziging van dit initiatiefvoorstel (35.112) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze novelle is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Meer informatie