Update Stakeholderdialoog voor werken die niet langer in de handel zijn

25 november 2021
Enige tijd geleden heeft KVAN een standpunt uitgebracht ter voorbereiding van stakeholderdialogen rondom de mogelijkheid om werken online te publiceren die niet langer in de handel zijn. Tijdens deze dialogen is de erfgoedsector vertegenwoordigd door o.a. EYE filminstituut, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, de Museumvereniging, Europeana, UKB en KVAN. Door de diversiteit in archiefcollecties is KVAN bij alle dialogen aanwezig. Deze dialogen gaan om twee onderwerpen: wanneer is een werk niet (langer) in de handel? En, wanneer is een collectieve beheersorganisatie representatief voor werken die niet meer in de handel zijn?

De eerste dialoog vond al voor zomer plaats. Daarna zijn de gesprekken rondom deze vraagstukken opgedeeld in drie delen: een dialoog over geschriften en beeld, een dialoog over AV-werken en een dialoog over audio. Inmiddels hebben de dialogen rondom beeld en geschriften, en rondom AV plaatsgevonden. In onze voorbereidingen op deze gesprekken heeft KVAN eerst het brede standpunt ontwikkeld met een groep geïnteresseerden uit de sector. Voor de verschillende dialogen is er met specifieke archieven gesproken over bijzondere onderdelen van hun collecties. 

OCW heeft vanuit de wet de mogelijkheid om een Algemene Maatregel van Bestuur op te zetten rondom de vraag wanneer een werk in de handel is. Het ministerie is op het moment van mening dat deze AMvB niet nodig zal zijn. Hier is KVAN het mee eens. Een AMvB rondom deze vraag zal waarschijnlijk alleen maar leiden tot een grotere administratieve last bij de erfgoedinstellingen. We argumenteren dat de archiefinstellingen zelf de kennis in huis hebben om te kijken wanneer een werk nog via reguliere handelskanalen in de handel is.

Rondom het vraagstuk welke CBO representatief is voor makers in specifieke soorten werken zal langer over gesproken worden. Voor geschriften, beeld en AV wordt nagedacht of een convenant een mogelijke oplossing is. Gesprekken hierover lopen, waarbij OCW deze gesprekken aan de CBOs en vertegenwoordigers van erfgoedsector overlaat. In februari 2022 zullen deze subgroepen aan OCW hun bevindingen terug rapporteren.
KVAN blijft actief bij deze gesprekken waarbij ons eerder ingenomen standpunt blijven uitdragen. Wil je meedenken? neem dan contact op met onze auteursrecht coordinator Maarten Zeinstra via info@kvan.nl

Lees hier het standpunt KVAN