Toegankelijkheid in de toekomst

25 februari 2021
De wereld wordt geconfronteerd met snelle technologische ontwikkelingen en met de effecten van een pandemie die zijn weerga niet kent. Dit heeft ook zijn uitwerking op onze velden van toezicht. Juist in deze tijden is waakzaamheid geboden.

In dit werkprogramma van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed staan toegang tot erfgoed en overheidsinformatie centraal, en een overheid die daarover verantwoording kan afleggen. Dit is nog geen vanzelfsprekendheid. Waar nodig zullen we risico’s signaleren en nieuwe vraagstukken agenderen.

Download hier het werkprogramma 2021-2022